Yhteistyömallit PDF Tulosta Sähköposti

Logistiikka- ja teollisuusalueilla toimivien yritysten perustoiminnan tarpeet ovat hyvin samankaltaisia yrityksen toimialasta riippumatta. Yritykset tarvitsevat toimiakseen monenkaltaisia tukitoimintoja, kuten vartiointia, Internet-yhteyttä & ICT-järjestelmiä, kuljetuksia ja huolintapalveluja, jätehuoltoa, erilaisia ylläpitoon liittyviä laitteita sekä muita varsinaiseen ydinliiketoimintaan kuulumattomia palveluita.

Yritysten välisen yhteistyön edistämiseksi ja samalla alueella toimivien yritysten synergioiden hyödyntämiseksi hankintayhteistyön toteuttamisesta testattiin Liedon kunnassa sijaitsevalla Avanti-Tuulissuo-Littoinen -teollisuus- ja logistikka-alueella (ns. ATL-alue). Alueella on yli 180 (pdf) yrityksen toimipiste. Selvitimme myös sitä, mitä muita hyötyjä yritysten välisestä yhteistyöstä on alueella toimiville yrityksille sekä aluetta hallinnoivalle taholle eli Liedon kunnalle. Saimme selkeyttä siitä, että yhteistyöllä on vaikutusta hankittavan palvelun laatuun ja hintaan. Alulle saatua yhteistyötä voidaan laajentaa useaan eri kohteeseen. Selvityksessämme testialustanamme toimivat turvallisuuspalveluiden hankinnat.

ATL-alueelta saatua esimerkkiä voidaan soveltaa myös logistiikka-alueilla. Yritysyhteistyö ja yhteishankinnat vaativat kuitenkin yhtenäistä koordinointia. Selvityksessämme nousi esiin neljä erilaista yritysyhteistyön toteutusvaihtoehtoa. Yhteistä kaikissa niissä on se, että ne kaikki vaativat yrityksiltä sitoutumista yhteistyöhön. Yhteistyöverkoston vetämisestä voi huolehtia joku alueen yrittäjistä, alueellinen yrittäjäyhdistys, aluetta hallinnoiva taho tai ulkopuolinen kaupallinen toimija. Yhteenveto alueelle tehdystä selvityksestä (pdf).

Renkaita Vedessä -projektin - ATL-teollisuusalueen yritysten välisen yhteistyön kehittäminen 2011 - loppuraportti (pdf)