Tunnistus ja ICT PDF Tulosta Sähköposti

Tunnistus ja ICT –projektissa on tuotettu materiaalia logistiikkakeskuksen prosesseja tukevien ICT- ja tunnistusmenetelmien merkityksestä, sisällöstä ja käyttöönoton vaatimuksista.

Osa-alueet

Sivustollemme on kuvattu tunnistuksen ja ICT:n teknologioita ja järjestelmiä, alan kehitysnäkymiä sekä parhaita käytäntöjä, olemassa olevaa palvelutarjontaa sekä neljä eri case-tarkastelua. Teknologiat ja järjestelmät kuvattiin hankekorteilla sekä valituin osin teknologia-/järjestelmäkohtaisesti. Tunnistuksen ja ICT:n kehitysnäkymiä ja parhaita käytäntöjä kartoitettiin työpajassa, joka järjestettiin LIMOWAn jäsenseminaarin yhteydessä 21.3.2012.

Työpajassa korostui prosessien ymmärtämisen ja yhtenäisten standardien merkitys. Tällä hetkellä tarjolla oleva palvelutarjonta ja niiden toimittajat listattiin pääpiirteissään hankekortille. Case-kohteita, joista jokaisesta tehtiin erikseen hankekortti, ovat 1) Vuosaaren satama -L2-logistiikka-alue (pdf), 2) LogiCity - L2 (pdf), 3) DB Schenker - L3-logistiikkapalvelukeskus (pdf) ja 4) Inex Partners Oy:n Espoon Kilon elintarvikelogistiikkakeskus, L4  (pdf).

Hankekortit

Tunnistus ja ICT –projektissa on laadittu seuraavat hankekortit kuvaamaan logistiikkakeskuksissa käytettäviä älykkäitä ratkaisuja:

1. Yksilöinti

1.1 Yksilöinti (pdf)
1.2 Standardointiorganisaatio GS1 (pdf)
1.3 Sähköiset kuljetusasiakirjat: lentoliikenne (IAET) (pdf)
Lisäämme tulevaisuudessa hankekortit myös maa- ja merikuljetusten standardeista sekä mahdollisesti rautatiekuljetuksista.  

2. Tunnistustekniikoita
2.1 RFID (pdf)   
2.2 Viivakoodit (pdf)

3. Paikannus
3.1 Logistiikkakeskusten paikannusmentelmiä (pdf)
3.2 Satelliitti- ja verkkopohjainen paikannus

4. Tiedonsiirto
4.1 Toimialakohtaiset tiedonvaihtostandardit (pdf)

5. ICT-järjestelmät
5.1 Toiminnanohjausjärjestelmä (pdf)

Lisäksi projektissa on kuvattu pääpiirteissään olemassa olevaa tunnistuksen ja ICT:n palveluntarjontaa sekä käyttöönotossa ja kehittämisessä huomioitavia seikkoja:

6. Palvelutarjonta (pdf)

7. Käyttöönotto- ja kehitysprosessi (pdf)

8. Parhaita käytäntöjä (pdf)