Vyöhykemallit PDF Tulosta Sähköposti

Varsinaisten logistiikkakeskusten ja –keskittymien lisäksi voidaan havaita ja määritellä erilaisia logistiikkavyöhykkeitä kuvaamaan useiden logistiikkakeskusten ja logistiikkakeskittymien muodostamaa kokonaisuutta, joka muodostaa yhtenäisen selkeästi logistisiin toimintoihin painottuvan vyöhykkeen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tällaista vyöhykkeen muodostumista on selkeimmin havaittavissa Kehä III:n alueella, ja vastaavia vyöhykkeitä näyttää olevan kehittymässä valtateiden 3 ja 4 alueille. Lisäksi käynnistymisvaiheessa olevassa Kehä V - yhteistyössä on vahva painotus logistiikassa ja siihen tukeutuvien liiketoimintojen edellytysten turvaamisessa.

Logistiikkavyöhykkeitä käsitteleviä tietokortteja:

  1. Kehä V - tulevaisuuden vyöhyke 2012 (pdf)
  2. Kysyntä ja tarjonta Kehä V -alueella 2012 (pdf)
  3. Kehä V:n kehittämissuunnitelma 2012 (pdf)

Erilaisina ratkaisuvaihtoehtoina logistiikkavyöhykkeiksi:

  1. Ketunleipä Keski-Uudellamaalla (Riihimäki-Hyvinkää-Nurmijärvi-Mäntsälä -alue) 2012 (pdf)
  2. Vihti-Lohja -logistiikkakatu 2012 (pdf)
  3. Turun LogiCity 2010 (pdf)
  4. Lappeenranta-Viipuri-Imatra-Svetogorsk -rajat ylittävä logistiikkavyöhyke. 2011 (pdf)