Työmatkaliikenne PDF Tulosta Sähköposti

Liikkumisen ja liikenteen määrä kasvaa jatkuvasti. Mobiliteetti on tärkeä elementti kehittynyttä yhteiskuntaa, mutta se voi myös rajoittaa toimijoiden mahdollisuuksia. Työssäkäyntiä ja työmatkaliikkumista voidaan pitää välttämättömyyksinä. Yritykset, yhteiskunta ja työntekijät itse voivat silti vaikuttaa työmatkaliikkumisen kehittämiseen yhdessä ja yksinään. Myös työvoiman saatavuudesta, työssäviihtymisestä sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta ja tasa-painosta puhutaan yhä enemmän, ja työmatkaliikkumisen kehittäminen voi tätä kautta toimia myös toimintaedelletysten parantajana. Alle on kerätty tietoja siitä, millä toimenpiteillä töytämatkaliikennettä voidaan kehittää entistä ympäristöystävällisemmäksi ja  toimivammaksi, toimenpiteet tietokortti (pdf).

Työmatkaliikennettä tarkasteltiin Turun seudulla kolmassa eri kohteessa: Turun yliopistollisessa keskussairaalassa Turussa, Avanti-Tuulissuo-Littoinen teollisuusalueella Liedossa sekä Turun lentokentän ympäristön teollisuusalueilla. Kohteisiin tehtiin kyselyt työmatkaliikenteen nykytilan selvittämiseksi. Selvityksen perusteella kohteisiin laadittiin suunnitelmat kestävien liikkumismuotojen, kuten joukkoliikenteen, pöyräilyn, kävelyn sekä kimppakyytien käytön edistämiseksi. 

Tietokortit:

Yllä mainitut selvitykset ovat tehty vuosina 2010 ja 2011.

Kestävän henkilöliikenteen selvitys Turun lentokentän ympäristöön valmistuvalle Logicityn logistiikka- ja teollisuusalueelle 2012 (pdf).

Löytämiämme muita ratkaisuja kestävään työmatkaliikenteeseen: