Ulkomaisia esimerkkejä PDF Tulosta Sähköposti

Logistiikkakeskittymien merkityksen ja toiminnan havainnoillistamiseksi käymme lävitse myös esimerkkejä ulkomaalaisista logistiikkakeskuksista. Case-kohteenamme ovat itäisen Saksan alueella toimivat logistiikan keskittymät: GVZ Berlin-Süd (Grossbeeren) sekä GVZ Leipzig-Radenberg. Molemmat alueet toimivat talousalueensa tavarakuljetuksen solmupisteinä ja niistä toimitetaan suuri määrä tavaroita esim. päivittäistavarakaupan tarpeisiin kaupunkiseudulle. Keskittymät ovat myös merkittäviä ulkomaan kaupalle - suuri osa itäisen Saksan viennistä ja tuonnista kulkee näiden solmupisteiden kautta. Keskittymät toimivat osana koko Saksan sekä myös koko Euroopan logistiikkaverkostoa.