Rahoitus PDF Tulosta Sähköposti

EslogC-hanke tehtiin 1.10.2009 – 30.9.2012 välisenä aikana, sen rahoitusvolyymi oli 1,97 miljoonaa euroa ja rahoittajina olivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kunnat sekä yritykset.  Hankkeen toteuttamista koordinoi Teknologiakeskus TechVilla Oy. Suurin osa rahoituksesta on tullut Etelä-Suomen EAKR-ohjelmalta. Sen päätavoite on edistää Etelä-Suomen kehittymistä alueena yhtenäiseksi, tasapainoiseksi sekä kansainvälisesti ja kansallisesti vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi maakuntien vahvuuksien pohjalta.