Logistiikkakoulutuksen kehittäminen PDF Tulosta Sähköposti


Logistiikkakoulutuksen tarjonnalla ja sisällöillä on suuri merkitys tulevan logistiikkahenkilöstön osaamisen laatuun. Tälle työpöydälle on koottu tietokortteja, joissa esitellään suomalaista logistiikan koulutustarjontaa eri koulutustasoilla sekä esitellään logistiikan koulutuksen kehittämisehdotuksia.

Tietokortit on laadittu ESLogC-hankkeessa toukokuussa 2012 ellei tosin ole mainittu.

Logistiikan koulutustarjonta

Logistiikkakoulutuksen kehittäminen